[vnt] footer 2.0.1 | Diễn đàn công nghệ số

[vnt] footer 2.0.1

  1. T

    Addon 2x [VNT] Advanced Footer 2.0.1

    Với addons này, kết hợp với Style mới, bạn sẽ có được thiết kế footer mới và đẹp, có thể dễ dàng tùy chỉnh, thêm cột widget mới vào chân trang. TÍNH NĂNG: Thêm cột vào Footer thông qua widget với vị trí mới, đó là VNT: Extended footer Dễ dàng sửa link mạng xã hội ở footer thông qua Thuộc...
Back
Top