seo (seo2) | Diễn đàn công nghệ số

seo (seo2)

  1. bloghocpiano

    Addon 2x SEO (SEO2) 2.1.2

    Khi tạo một chủ đề, bạn có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến "noindex", "index", "nofollow" và "follow" thông số kỹ thuật của Robot Meta. Tính năng: Chủ đề: Robot Index toàn bộ tất cả các chủ đề trong diễn đàn Robot Follow toàn bộ tất cả các chủ đề trong diễn đàn Robot Index các chủ đề duy nhất...
  2. T

    Addon 2x SEO (SEO2) - Seo tốt cho Xenforo 2.x 2.4.1

    Addons SEO (SEO2) là một tiện ích mở rộng tuyệt vời dành cho Xenforo 2.1.x giúp bạn tối ưu hóa các thẻ Description, Title của bài viết, danh mục, diễn đàn một cách nhanh chóng nhất. Theo mình đánh giá thì SEO (SEO2) là sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho các SeoER nếu sử dụng mã nguồn xf2, các bạn...
Back
Top