mass action in approval queue | Diễn đàn công nghệ số

mass action in approval queue

  1. T

    Addon 2x Approval queue - mass select 1.0.1 Patch 1

    Thêm các nút "Do nothing, Approve và Delete" hỗ trợ chọn hàng loạt một cách nhanh chóng trong hàng đợi phê duyệt. Ở phiên bản 1.0.1 Patch 1 này đã bổ sung thêm 2 button Reject và Spam clean Chúc các bạn thành công.
Back
Top