điểm bằng lái xe | Diễn đàn công nghệ số

điểm bằng lái xe

  1. N

    Những lỗi vi phạm khiến tài xế bị trừ điểm bằng lái xe

    Trong Dự thảo, Bộ Công an đề xuất 28 hành vi và nhóm hành vi bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và trừ điểm bằng lái nhưng chưa nêu cụ thể số điểm trừ cho từng hành vi. Được biết, Chính phủ thống nhất hướng quy định giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm. Nếu tài xế không bị trừ hết điểm...
Back
Top