đại hội đảng bộ | Diễn đàn công nghệ số

đại hội đảng bộ

  1. T

    Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

    Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Công an Trung ương (nhiệm kỳ 2020-2025), Công an thành phố Hà Nội thông báo về tổ chức phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các...
Back
Top