adblock detection | Diễn đàn công nghệ số

adblock detection

  1. Admin

    XF 2 Tip Hiển thị thông báo phát hiện adblock cho XenForo 2

    Hướng dẫn này sẽ giúp hiển thị thông báo đến người dùng adblock thay cho google advertisement banner. Mã dưới đây không những giúp phát hiện adblock, mà còn phát hiện khi bạn sử dụng DNS trình duyệt để chặn quảng cáo. Để làm cho nó hoạt động trên trang web, cũng như hợp lý nhất hãy thêm quảng...
  2. Admin

    Addon 2x AdBlock Detection [anti-AdBlock] 2.0.5

    Fully featured anti-AdBlock system. Recoup lost revenue by nagging or forcing people to disable their adBlocker. Supports a full page overlay or a simple notice message. The choice is yours. Features: SEO-friendly Fully mobile responsive Granular permissions per usergroup 4 overlay themes...
Back
Top