9 tờ báo | Diễn đàn công nghệ số

9 tờ báo

  1. T

    9 tờ báo ở Hà Nội bị dừng trong năm 2020 sẽ thế nào?

    UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 18 phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí Thành phố đến năm 2025 đối với 15/20 cơ quan báo chí. Theo đó, trong giai đoạn 1 của Đề án đến hết năm 2020, có 3 cơ quan báo chí của Thành phố Hà Nội không phải sắp xếp đó là Hà Nội mới, Đài...
Back
Top