Addon 2x - AndyB Forum password 1.5 - Mật khẩu diễn đàn | VNT
  • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Resource icon

Addon 2x AndyB Forum password 1.5 - Mật khẩu diễn đàn 1.5

Bạn không có quyền tải về
Bạn phải Like để tải về tài nguyên
Thêm mật khẩu bảo vệ diễn đàn và chủ đề. Khi đó, thành viên muốn xem diễn đàn thì phải nhập mật khẩu bạn đã tạo ra từ trước đó.

Tính năng:
  • Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Mật khẩu chỉ phải nhập một lần.
  • Mật khẩu được lưu trong một cookie.
  • Tất cả phrase bắt đầu với forumpassword_ để thuận tiện cho bạn.
Thay đổi cơ sở dữ liệu:
  • Một bảng có tên xf_forum_password được tạo trong cơ sở dữ liệu.
Với bản 1.5 này, thay đổi thứ tự thực hiện để giúp tương thích hơn với các tiện ích bổ sung khác.

Hình ảnh:

pic001-jpg.158720

pic002-jpg.158721

Chúc các bạn thành công.
  • Like
Reactions: sanpro01
Tác giả
ngoclinh 
Downloads
1
Lượt xem
504
Phát hành lần đầu
Cập nhật cuối
Bình chọn
0,00 star(s) 0 đánh giá

Thêm tài nguyên từ ngoclinh

Back
Top