Addon 2x - Ads Manager 2 by Siropu - Cập nhật | Diễn đàn công nghệ số
 • Để tải về các tài nguyên, Add-ons ở đây, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Ads Manager 2 by Siropu

Addon 2x Ads Manager 2 by Siropu 2.4.16

Bạn không có quyền tải về
Đã thêm hai tùy chọn tiêu chí Vị trí mới cho tiện ích bổ sung Trưng bày:
 1. ID trưng bày bây giờ là
 2. ID trưng bày KHÔNG phải là
Đã sửa lỗi
 • Đã sửa lỗi tiềm ẩn với quảng cáo biểu ngữ.
 • Đã khắc phục sự cố với số liệu thống kê hàng ngày trong đó dữ liệu không có thật có thể được gửi dưới dạng id vị trí.
Đã thêm tải chậm với tùy chọn làm mới cho quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn đang sử dụng nhiều biểu ngữ cho cùng một quảng cáo, điều này sẽ hiển thị một hình ảnh ngẫu nhiên trên mỗi lần làm mới.
Đã thêm tùy chọn tải chậm hình ảnh trong cài đặt quảng cáo/gói.
Đã thêm 10 vị trí mới cho tiện ích Trưng bày và hỗ trợ cho các liên kết quảng cáo từ khóa/đơn vị liên kết.
Đã thêm tùy chọn phát hiện chặn quảng cáo để hiển thị thông báo sau x lượt xem trang.
Giờ đây, chức năng sao chép quảng cáo sẽ sử dụng bản sao chính xác của quảng cáo thay vì đặt lại các giá trị nhất định.
Đã cập nhật API GeoLite lên phiên bản mới nhất.
Cải thiện truy vấn DB cho loại quảng cáo từ khóa/đơn vị liên kết khi có nhiều quảng cáo.
Đã thêm tùy chọn chỉnh sửa tệp ads.txt từ tùy chọn quản trị viên Trình quản lý quảng cáo [General].

Đã sửa lỗi
Dữ liệu thống kê hàng ngày không chính xác được hiển thị trong một số trường hợp.
Đang tải cơ sở dữ liệu GeoLite bất kể tiêu chí Geo có được sử dụng hay không.
Việc thêm nhà quảng cáo vào các nhóm người dùng được đặt trong các gói riêng lẻ sẽ ghi đè lẫn nhau.
Cải tiến:
 • Đã thêm tùy chọn tùy chọn tài khoản người dùng để vô hiệu hóa quảng cáo. Tùy chọn này yêu cầu quyền của nhóm người dùng "Có thể ẩn quảng cáo".
 • Tùy chọn nút tiêu chí trang đã được thay đổi từ menu nhiều lựa chọn thành hộp kiểm có tính năng tìm kiếm.
 • Đã thêm tùy chọn hiển thị khoảng thời gian cho thông báo thông báo AdBlock.
 • Đã thêm tùy chọn gói để hiển thị quảng cáo trong bố cục bài đăng của XF, khi sử dụng chế độ xem chuỗi, chế độ xem hội thoại hoặc chế độ xem thành viên, nơi bạn có thể đặt hình đại diện, tên người dùng và tiêu đề.
 • Cải thiện độ chính xác của nhấp chuột cho quảng cáo biểu ngữ hoặc quảng cáo mã sử dụng quảng cáo liên kết html.
 • Tối ưu hóa bảng nếu cần khi xóa số liệu thống kê.
Sửa lỗi:
 • Đã khắc phục sự cố với thống kê Google Analytics và quảng cáo liên kết đơn vị khi sử dụng tùy chọn "Ẩn URL đơn vị liên kết".
 • Vấn đề gia hạn quảng cáo trong đó có cơ hội kích hoạt quảng cáo khi không còn chỗ trống.
 • Vấn đề với quảng cáo trong chế độ xem chuỗi giữa các bài đăng với một số loại chủ đề.
 • Sự khác biệt về cụm từ gói với tên cài đặt và mô tả của nó.
 • Và nhiều lỗi khác nữa.
Đã thêm hỗ trợ cho các chủ đề đề xuất cho liên kết và từ khóa quảng cáo, và cho các tiêu chí vị trí.
Đã sửa một số vấn đề với một số vị trí TM.

LƯU Ý: Phiên bản này chỉ dành cho XF 2.2.x. Đừng cố nâng cấp lên phiên bản này nếu bạn vẫn đang sử dụng XF 2.1.x
Đã thêm khả năng tìm kiếm mục nhập theo IP trong nhật ký giám sát gian lận nhấp chuột.

Đã khắc phục sự cố mà ở đó bạn gặp lỗi khi cố xóa hồ sơ thanh toán được sử dụng trong Trình quản lý quảng cáo ( Ads Manager).
Lỗi nút đóng cho quảng cáo trên đa phương tiện được nhúng trong Thư viện đa phương tiện.
Đã thêm tiêu chí vị trí mới được gọi là "Số trang là". Tùy chọn này cho phép bạn hiển thị quảng cáo nếu số trang phù hợp.

Thực hiện một số thay đổi đối với phương pháp trì hoãn để tải quảng cáo trước khi vào chế độ xem khi bạn cuộn lên/ xuống.
Cải tiến & Sửa lỗi:
 • Đếm số lượt xem và số lần nhấp trong email quảng cáo banner hiện có thể.
 • Đã thực hiện thay đổi cho cài đặt gói "Giới hạn mua của nhà quảng cáo" để chỉ tính các quảng cáo đang hoạt động.
 • Đã khắc phục sự cố trong đó hiển thị số tiền chi phí trên trang tạo cho quảng cáo bật lên mà không cập nhật khi thay đổi giá trị mua tối thiểu / tối đa.
Cải tiến & sửa lỗi

Đã thêm một vị trí xem diễn đàn mới gọi là "Above stickies ". Sử dụng vị trí này với loại quảng cáo văn bản, sẽ được hiển thị dưới dạng chuỗi.

Lỗi đã sửa:

Nút đóng thông báo bỏ qua AdBlock không hoạt động nếu tập lệnh lõi bị chặn.
Cài đặt căn chỉnh quảng cáo không hoạt động với quảng cáo email. (Đã được thử nghiệm với gmail).
 • Like
Reactions: mirivela
Back
Top