ads manager | Diễn đàn công nghệ số

ads manager

  1. Admin

    Addon 2x Ads Manager 2 by Siropu 2.4.16

    Có 11 loại quảng cáo có sẵn: 1. Code Hiển thị quảng cáo HTML/JavaScript như banner liên kết, widget sản phẩm Amazon, Adsense, v.v. Loại quảng cáo này cũng hỗ trợ PHP callback để tạo code tùy chỉnh của riêng bạn. 2. Banner Hiển thị quảng cáo banner mà bạn có thể tải lên trực tiếp hoặc từ một...
Back
Top