xfrm extras system | Diễn đàn công nghệ số

xfrm extras system

  1. Admin

    Addon 2x [XenGenTr] XFRM Ekstralar sistemi / XFRM Extras system / RM Ekstra 1.0.2

    [XenGenTr] XFRM Extras system Tóm tắt và tính năng quan trọng nhất của plugin là bạn có thể đặt giới hạn và giới hạn để tải xuống trong trường Trình quản lý tài nguyên. Ví dụ: Thành viên không thể tải xuống mà không có lượt thích X. Như bạn có thể tải xuống X tệp hàng ngày. Plugin này được lấy...
Back
Top