[xfa] rm marketplace | Diễn đàn công nghệ số

[xfa] rm marketplace

  1. Admin

    Addon 2x [XFA] RM Marketplace - Thị trường cửa hàng Resources 4.3.3

    RM Marketplace cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ resource manager, như trong thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Sản phẩm kỹ thuật số (dựa trên giấy phép): có hoặc không có gia hạn giấy phép có hoặc không có hạn chế giấy phép có hoặc không có url cần thiết để tải xuống...
Back
Top