xf2 [8wr] xenrio 2 (streams) pro | Diễn đàn công nghệ số

xf2 [8wr] xenrio 2 (streams) pro

  1. T

    Addon 2x XF2 [8WR] XenRio 2 (Streams) PRO 2.1.0.5

    XenRio định kỳ loại bỏ các API khác nhau để thông báo cho người dùng của bạn về các chương trình phát sóng trực tiếp hiện có liên quan đến cộng đồng của bạn. Tính năng cơ bản: Nền tảng được hỗ trợ cho thông tin phát trực tiếp Nhúng các stream trực tiếp trên diễn đàn của bạn để ngăn chặn...
Back
Top