xenresource support large files | Diễn đàn công nghệ số

xenresource support large files

  1. Admin

    Addon 2x [tl] XenResource Support Large Files 1.0.4

    Add-on này cho phép người dùng có thể tải hàng Gigabyte lên tài nguyên mà bạn không cần thay đổi cấu hình máy chủ. Add-on tự động cắt các tệp và tải lên máy chủ. Quyền: Tùy chọn : N/A Chúc các bạn thành công.
Back
Top