xenmax | Diễn đàn công nghệ số

xenmax

  1. T

    Addon 2x [XenMax] - Limit Post Link 2.0.0

    Mô tả: Tiện ích bổ sung này có thể giảm thư rác, quảng cáo khi chỉ thành viên tích cực mới có thể đăng liên kết. Tính năng: Quyền cho nhóm người dùng yêu cầu có X bài viết để đăng URL. Quyền cho các nhóm người dùng số lượng URL tối đa trên mỗi bài viết. Quản lý danh sách trắng Lưu ý...
  2. T

    Addon 2x [XenMax] - Hide Link With Guests - Ẩn liên kết với khách 2.1.7

    Mô tả: Ẩn liên kết với khách với nhiều tính năng hơn và cho phép lựa chọn một hoặc nhiều liên kết không ẩn đối với khách. Hình ảnh: Lưu ý: Bình chọn 5 sao nếu bạn thích addon này nhé!
Back
Top