xenforo resource manager 2.2.1 | Diễn đàn công nghệ số

xenforo resource manager 2.2.1

  1. Admin

    Addon 2x XenForo Resource Manager 2.2.3

    XenForo Resource Manager là add-on chính thức cho XenForo 2.2, cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp, hướng dẫn, v.v. Resource Manager cho phép bạn thêm và cập nhật tài nguyên rất nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra còn có khả năng bán tài nguyên bằng cách chỉ định một liên kết đến trang...
  2. T

    Released 2x XenForo Resource Manager 2.2 Released 2.2.4

    XenForo Resource Manager là add-on chính thức cho XenForo 2.2, cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp, hướng dẫn, v.v. Resource Manager cho phép bạn thêm và cập nhật tài nguyên rất nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra còn có khả năng bán tài nguyên bằng cách chỉ định một liên kết đến trang...
Back
Top