[xenbros] home blog for xenforo2 | Diễn đàn công nghệ số

[xenbros] home blog for xenforo2

  1. T

    Addon 2x [Xenbros] Home Blog for Xenforo2 1.4.1

    Addon blog-home cho phép bạn lấy các chủ đề mới nhất của node được chọn trên trang riêng biệt với phân trang như blog wordpress trên xenforo với tùy chọn chủ đề đặc trưng với url hình ảnh tùy chỉnh nếu không có tệp đính kèm trong chủ đề. Tùy chọn Featured thread cho phép bạn làm nổi bật chủ đề...
Back
Top