watermark | Diễn đàn công nghệ số

watermark

  1. Admin

    Addon 2x Watermark System (STWM2) 1.3.7

    Add-on hỗ trợ đóng dấu vào hình ảnh cho XenForo 2. Tính năng Không thể phá hủy watermark Thiết lập hình ảnh watermark cá nhân hoặc với văn bản watermark Điều chỉnh màu cho watermark Điều chỉnh độ trong suốt/kênh alpha cho watermark Điều chỉnh vị trí ngang hình mờ cho watermark Điều chỉnh góc...
  2. Admin

    Addon 2x [tl] Watermark 2.0.3

    Thêm watermark khi tải lên hình ảnh. Add-on này sẽ thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện. Tùy chọn: Bật/tắt để thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên Tùy chỉnh vị trí watermark Tùy chỉnh watermark Văn bản Hình ảnh Kiểm soát độ mờ...
Back
Top