vietnamese friendly link | Diễn đàn công nghệ số

vietnamese friendly link

  1. Admin

    Addon 2x Vietnamese Friendly Link - Liên kết Tiếng Việt thân thiện cho XenForo

    Khi bạn mới cài và xây dựng diễn đàn bằng Xenforo thì việc chuyển đổi URL Tiếng Việt có dấu thành kí tự Latin tương ứng không dấu là rất cần thiết. Vì vậy, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn Addon này. Link gốc ở đây nhưng không phải ai cũng tải về được nên mình chia sẻ cho mọi người luôn...
Back
Top