user-id | Diễn đàn công nghệ số

user-id

  1. olalavui

    Hướng dẫn Enable User-ID tracking in Google Analytics for Xenforo

    Tút này không mới nhưng sẽ hữu ích cho ae nào mới lọ mọ XF Step 1: Làm theo hướng dẫn tạo User-ID View mới https://support.google.com/analytics/answer/3123666?hl=en Step 2: Login Xenforo Admin -> Appearance -> Templates -> tìm template name: google_analytics Tìm đoạn: <xf:if...
Back
Top