tối ưu danh sách truy vấn | Diễn đàn công nghệ số

tối ưu danh sách truy vấn

  1. Admin

    Addon 2x Optimized List Queries by Xon 2.4.0

    Addon này nhằm vào các diễn đàn lớn với hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn hoặc nhiều chủ đề trong một diễn đàn. Các diễn đàn nhỏ không thu được nhiều lợi ích từ add-on này. Danh sách Forum/Conversation: MySQL thực hiện 'early row lookup', khi được kết hợp với LIMIT & OFFSET với phần bù lớn...
Back
Top