[tl] widget threads enhancement | Diễn đàn công nghệ số

[tl] widget threads enhancement

  1. T

    Addon 2x [tl] Widget Threads Enhancement 2.0.8

    Mô tả: Hỗ trợ nhiều tùy chọn hơn cho widget chủ đề. Giống như Widget Framework threads cho XF 1.5.x Demo: Các tùy chọn được hỗ trợ: Types New threads Recent threads Most viewed Most replied Most reacted Threads does not have reply Random threads Display types Simple Full Expanded Hiển...
Back
Top