[tl] profile vanity url | Diễn đàn công nghệ số

[tl] profile vanity url

  1. T

    Addon 2x [tl] Profile Vanity URL 2.0.0

    Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng lựa chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Quyền: Cho phép một số nhóm người dùng nhất định có thể sử dụng add-on này Chúc các...
Back
Top