tính năng mới | Diễn đàn công nghệ số

tính năng mới

  1. Admin

    Triển khai tính năng mới - Chủ đề tương tự

    Nhằm giúp cho các thành viên khi tạo chủ đề mới có thể nhìn thấy được những chủ đề tương tự đã được các thành viên khác đăng tải trên diễn đàn, qua đó sẽ giúp thành viên không bị đăng nhiều chủ đề trùng nhau có cùng nội dung. Hiện, mình đang bật tự động tìm chủ đề tương tự trên toàn diễn đàn...
Back
Top