thống kê diễn đàn | Diễn đàn công nghệ số

thống kê diễn đàn

  1. Admin

    Addon 2x [VNT] StatisticWidget 2.1

    Với tiện ích đơn giản này, các bạn có thể thêm thông kê dưới diễn đàn xenforo giống như vbb thay vì phải thêm code một cách thủ công như bài viết này và có thể gặp lỗi. Sau khi cài xong tiện ích này, bạn vào Tùy chọn để bật Sau đó thêm Widget mới có tên [VNT] Statistic Widget và chọn vị...
  2. Admin

    Addon 2x [BS] Live forum statistics 1.2.1

    Addon này tạo một widget thống kê diễn đàn trực tiếp để giúp cho người dùng của bạn được cập nhật và tham gia. Dữ liệu mà nó hiển thị là hiện tại và có thể được làm mới bất cứ lúc nào, nó bao gồm số liệu thống kê về người dùng và chủ đề cũng như danh sách các chủ đề mới. Ngoài việc là một tiện...
Back
Top