themehouse uix | Diễn đàn công nghệ số

themehouse uix

  1. T

    Addon 2x [TH] UI.X 2 Add-on 2.2.0 Patch Level 3

    Tiện ích bổ sung này đóng vai trò là nền tảng cho dòng sản phẩm chủ đề XenForo của chúng tôi. Đây là chức năng cần thiết cho phép chúng tôi mở rộng phần mềm XenForo để có thể thực hiện những điều mà chỉ mục chủ đề không làm được. Nó được giữ riêng biệt vì nó không bị ràng buộc với chủ đề, chế...
Back
Top