tháp giải nhiệt | Diễn đàn công nghệ số

tháp giải nhiệt

  1. quangtc0003

    Tháp giải nhiệt Tashin TSS 400rt 4cell 400ton 2 tổ hợp

    Tháp giải nhiệt 400RT, tháp giải nhiệt vuông 400RT, tháp giải nhiệt nước tashin 400RT*4Cell - 2 tổ hợp - Là Hệ thống gồm 4 tháp giải nhiệt tashin 400RT * 2 tổ hợp tạo thành một hệ thống tháp giải nhiệt 3200rt. Tháp giải nhiệt tashin TSS400, 400rt, 400ton Chúng ta có thể hiểu như sau: Tháp...
Back
Top