[th] content creation limits 1..0.0 patch level 2 | Diễn đàn công nghệ số

[th] content creation limits 1..0.0 patch level 2

  1. T

    Addon 2x [TH] Content Creation Limits 1.0.0 Patch Level 2

    Kiểm soát tần suất của bài đăng và nội dung khác là một phần quan trọng để đảm bảo hiệu suất tốt, giảm spam và giảm thiểu các bài đăng trùng lặp. Với các điều khiển tần số chi tiết này, bạn có thể thiết lập các cài đặt tần suất dành riêng cho diễn đàn theo các khoảng thời gian cụ thể, cũng như...
Back
Top