[tc] paid resources | Diễn đàn công nghệ số

[tc] paid resources

  1. T

    Addon 2x [TC] Paid Resources 1.1.10

    Add-on này sẽ cho phép bạn bán tài nguyên trong XenForo Resource Manager bằng cách sử dụng các cấu hình thanh toán được tích hợp trong XenForo. Cách sử dụng Trong chuyên mục bạn muốn, hãy check vào box "paid resources", sau đó khi tạo tài nguyên trong chuyên mục này, một trang sẽ xuất hiện...
Back
Top