start conversation allowed/disallowed groups | Diễn đàn công nghệ số

start conversation allowed/disallowed groups

  1. T

    Addon 2x [OzzModz] Start Conversation Allowed/Disallowed Groups 1.0.0

    Kiểm soát các nhóm người dùng được phép bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn Tính năng: Tùy chọn quyền riêng tư để định cấu hình các nhóm người dùng được phép bắt đầu cuộc trò chuyện với người dùng (thành viên và quản trị viên có thể chỉnh sửa) Tùy chọn để buộc giới hạn nhóm bắt đầu cuộc trò chuyện...
Back
Top