staff reply to locked conversations | Diễn đàn công nghệ số

staff reply to locked conversations

  1. T

    Addon 2x [OzzModz] Staff Reply to locked Conversations 2.0.1

    Addon nhỏ sẽ cho phép admin và moderator trả lời các cuộc trò chuyện bị khóa. Có hai tùy chọn cho addon, một để cho phép admin và một cho phép mod. Chúc các bạn thành công!
  2. N

    Addon 2x Staff Reply to locked Conversations - Trả lời trò chuyện bị khóa 2.0.0

    Addon nhỏ sẽ cho phép admin và moderator trả lời các cuộc trò chuyện bị khóa. Có hai tùy chọn cho addon, một để cho phép admin và một cho phép mod.
Back
Top