separate sticky and normal threads | Diễn đàn công nghệ số

separate sticky and normal threads

  1. Admin

    Addon 2x Separate Sticky and Normal Threads by Xon 2.0.3

    Một sửa đổi mẫu để tách các chủ đề ghim và chủ đề bình thường. Ghim / Bình thường được đưa vào trong cụm từ (phrased). Dựa trên các chủ đề ghim và chủ đề bình thường được tách riêng biệt (XF +1.2) đẹp mắt bởi các cụm từ Xon seperator_n normal_threads seperator_sticky_threads Hình ảnh: Chúc...
Back
Top