[sc] restrict content view | Diễn đàn công nghệ số

[sc] restrict content view

  1. Admin

    Addon 2x [SC] Restrict Content View 2.0.0 Fix 1

    Add-on này cho phép bạn hạn chế hiển thị các cuộc thảo luận bằng cách giới hạn số lượng ký tự cho khách truy cập của bạn. Tính năng: Option : Thông báo: Highlight (Nổi bật) Important (Quan trọng) Success (Thành công) Warning (Cảnh báo) Error (Lỗi) Ký tự Hiển thị tất cả bài viết Hiển thị...
Back
Top