reputation system 1.0.0 | Diễn đàn công nghệ số

reputation system 1.0.0

  1. Admin

    Addon 2x [XTR] Reputation System 1.0.1

    Add-on này cho phép bạn thêm một hệ thống danh tiếng vào trang web của mình dựa trên điểm reaction, số lượng bài viết và điểm trophy. Loại danh tiếng có thể dựa vào Điểm Reaction Số lượng bài viết Điểm Reaction hoặc số bài viết Điểm Trophy Các kiểu hiển xếp hạng danh tiếng Star Rank Bar...
Back
Top