prevent of take | Diễn đàn công nghệ số

prevent of take

  1. T

    Addon 2x [XTR] Prevent of Take it Back Reactions or Change Reactions Type 1.0.0

    Dễ dàng để làm, chắc chắn. Phản ứng là một cách đồng ý với một bài đăng, ở mức độ này hay mức độ khác. Đó là một cách để nói: "Tôi đồng ý với những gì anh ấy/ cô ấy nói". Bị lạm dụng? Tôi cho rằng, có lẽ .... nhưng tôi muốn giữ tùy chọn có sẵn cho phần lớn chúng ta, những người sử dụng cho mục...
Back
Top