post comments | Diễn đàn công nghệ số

post comments

  1. T

    Addon 2x [TH] Post Comments 1.0.2 Patch Level 2

    Sản phẩm này cho phép các thành viên trả lời trực tiếp vào bài đăng và để nó hiển thị lồng nhau và nội tuyến giống như Reddit và Facebook . Theo mặc định, XenForo sẽ yêu cầu sử dụng bbcode để trả lời hoặc trích dẫn tin nhắn. Với tiện ích bổ sung này, cho phép trải nghiệm các bình luận lồng nhau...
Back
Top