phpmyadmin cyberpanel | Diễn đàn công nghệ số

phpmyadmin cyberpanel

  1. T

    Hướng dẫn tăng giới hạn upload/import phpMyAdmin CyberPanel

    Khi chuyển đổi hosting, VPS với cơ sở dữ liệu MySQL lớn mặc định thông thường của các dịch vụ (128 MB), quản trị viên website thường gặp khó để chuyển đổi cơ sở dữ liệu. Lúc này, sẽ có hai giải pháp được đưa ra, một là dùng lệnh để import cơ sở dữ liệu MySQL thông qua SSH, hai là tăng giới hạn...
Back
Top