phong cách facebook | Diễn đàn công nghệ số

phong cách facebook

  1. Admin

    XF2 Style VNT 2.1 - Giao diện Xenforo 2 theo phong cách Facebook 2.2

    Đây là styles mình chỉnh sửa lại từ styles mặc định của Xenforo và cho thêm màu sắc xanh của Facebook (hỗ trợ thay đổi màu sắc giúp bạn) với một số thay đổi như sau: Màu sắc xanh giống Facebook: Thay đổi màu sắc xanh giống Facebook ở header và các Box trên diễn đàn, phần chữ mô tả cho các box...
Back
Top