[ozzmodz] user thread log | Diễn đàn công nghệ số

[ozzmodz] user thread log

  1. T

    Addon 2x [OzzModz] User Thread Log 2.0.0

    Đây là một addon cho phép bất kỳ ai có quyền phù hợp đều có thể xem các chủ đề đang hoạt động của người dùng, các chủ đề đã đóng và cần trả lời trên trang hồ sơ của họ. Tính năng lọc AJAX. Demo Giải thích các tab. All: Tab này hiển thị tất cả các chủ đề của người dùng. Open: Tab này chỉ hiển...
Back
Top