nổi bật chủ đề ghim | Diễn đàn công nghệ số

nổi bật chủ đề ghim

  1. Admin

    Addon 2x Separate Sticky and Normal Threads by Xon 2.0.3

    Một sửa đổi mẫu để tách các chủ đề ghim và chủ đề bình thường. Ghim / Bình thường được đưa vào trong cụm từ (phrased). Dựa trên các chủ đề ghim và chủ đề bình thường được tách riêng biệt (XF +1.2) đẹp mắt bởi các cụm từ Xon seperator_n normal_threads seperator_sticky_threads Hình ảnh: Chúc...
  2. Admin

    Addon 2x [OzzModz] Highlight Sticky Threads - Nổi bật chủ đề ghim 2.0.1

    Addon nhỏ này sẽ cho phép bạn đặt màu nền khác cho các chủ đề ghim trên trang forum view. Nó được giải quyết bởi một style property. Ngoài ra, bạn có thể thêm CSS để làm nổi bật chủ đề ghim như VNT- Diễn đàn công nghệ.
Back
Top