nhật ký moderator | Diễn đàn công nghệ số

nhật ký moderator

  1. T

    Addon 2x Log all moderator actions - Nhật ký hành động của tất cả Mod 2.3.0

    Add-on này sẽ cho phép ghi lại tất cả các hành động liên quan đến kiểm duyệt vào nhật ký, ngay cả khi người dùng không phải là moderator thực sự. Theo mặc định, Xenforo sẽ chỉ ghi nhật ký hành động của moderator nếu người dùng là một phần của nhóm moderator (Groups & permissions > Staff >...
Back
Top