nâng cấp người dùng hết hạn | Diễn đàn công nghệ số

nâng cấp người dùng hết hạn

  1. T

    Addon 2x Expiring User Upgrades 2.2.1

    Add-on này sẽ gửi thông báo và email X ngày trước khi nâng cấp người dùng hết hạn, với tùy chọn thông báo thứ hai sau khi hết hạn nâng cấp. Các bản nâng cấp không định kỳ đã mua cũng có nút 'Extend Upgrade' để các thành viên có thể gia hạn nâng cấp mà không bị gián đoạn. Ngoài ra, nâng cấp hết...
Back
Top