modern statistics | Diễn đàn công nghệ số

modern statistics

  1. Admin

    [Tổng Hợp] Các addons thống kê forum dành cho Xenforo 2

    Xin chào anh em trên diễn đàn VNT. Hầu như mọi người sau khi cài diễn đàn bằng Xenforo đều cần có addons thống kê cho forum, và đều đang tìm kiếm rất nhiều. Để đáp ứng được yêu cầu đó, mình quyết định tổng hợp các addons thống kê thường dùng cho Xenforo 2 để mọi người dễ theo dõi và hỗ trợ. Cần...
  2. T

    Addon 2x Brivium - Modern Statistics 3.2.1

    Modern Statistics - Add-on XenForo 2 cung cấp cho bạn một công cụ thống kê tuyệt vời trong trang web/diễn đàn của bạn. Người dùng có thể xem và theo xu hướng nổi bật hoặc cập nhật thông tin mới nhất về diễn đàn của bạn. Modern Statistics là một chức năng thông minh của thống kê trong diễn...
Back
Top