[mmo] hide 2.1.9 | Diễn đàn công nghệ số

[mmo] hide 2.1.9

  1. N

    Addon 2x [MMO] Hide 2.2.4

    Addons này giúp bạn ẩn văn bản cho diễn đàn XenForo 2. Hỗ trợ 14 bbcode để ẩn theo các tham số khác nhau: Ẩn văn bản đối với các thành viên câu lạc bộ; Ẩn văn bản theo số ngày; Ẩn văn bản cho các nhóm; Ẩn văn bản theo số lượt thích; Ẩn văn bản theo số lượng tin nhắn; Ẩn văn bản cho đến khi...
Back
Top