minimum post length | Diễn đàn công nghệ số

minimum post length

  1. T

    Addon 2x [XenConcept] Minimum post length 2.0.6

    Tiện ích bổ sung này cho phép giới hạn số ký tự/ từ tối thiểu và tối đa trong bài viết/ chủ đề. Tính năng: Tùy chọn Bật các ký tự tối thiểu Độ dài ký tự tối thiểu Bật các từ tối thiểu Độ dài từ tối thiểu Quyền của Nhóm người dùng Có thể bỏ qua độ dài ký tự tối thiểu Có thể bỏ qua độ dài từ...
Back
Top