lỗi xenforo | Diễn đàn công nghệ số

lỗi xenforo

  1. QuangSmith

    Như thế này là hết lỗi chưa nhỉ mọi người

    Từ lúc làm ra Forum thì nó hiện ra chatlog Server Error : Nhưng mình bỏ ra 1 khoảng thời gian tìm hiểu và fix toàn bộ lỗi ở Forum Tự nhiên hnay nó không hiện ra lỗi ở forum nữa
Back
Top