linux | Diễn đàn công nghệ số

linux

  1. N

    Chia sẻ Các câu lệnh thường dùng trên Ubuntu - Linux bạn nên biết

    Ubuntu là một trong những phiên bản Linux phổ biến nhất. Theo mình, Ubuntu có những ưu điểm như: nhẹ, ổn định, an toàn, miễn phí và "nhanh". Từ "nhanh" ở đây mình đặt trong ngoặc kép vì nó không dùng để chỉ tốc độ xử lý phần cứng. Bởi vì, Ubuntu cung cấp rất nhiều các câu lệnh sử dụng trên...
Back
Top