link proxy for xf2 | Diễn đàn công nghệ số

link proxy for xf2

  1. Admin

    Addon 2x D.C Style - Link Proxy for XF2 1.1.3

    Yêu cầu: Đảm bảo bạn đã bật Unfurl URL to a rich preview automatically trong Cài đặt (Options) -> Messages Giới thiệu Add-on sẽ mã hóa các liên kết ngoài ( external url ) trong bài viết và tạo 1 trang chuyển hướng cho các liên kết đó. Có thể tùy chỉnh các link không bị ảnh hưởng. Có thể...
Back
Top