lazy image loader | Diễn đàn công nghệ số

lazy image loader

  1. T

    Addon 2x Lazy Load [img] 2.5.1

    Cung cấp hỗ trợ trì hoãn tải hình ảnh thông qua phương pháp truy vấn Lazysizes cho mỗi nhóm người dùng trong chủ đề và cuộc trò chuyện. Sử dụng thẻ noscript xung quanh thẻ img gốc. Tùy chọn để buộc tải từng phần nội dung trong thẻ spoiler. Tải hình ảnh lazy có nghĩa là trình duyệt của bạn sẽ...
Back
Top