kiểm tra bảo mật web | Diễn đàn công nghệ số

kiểm tra bảo mật web

  1. T

    Chia sẻ Burp Suite Professional 2022 - Kiểm tra tính bảo mật của Website

    Burp Suite được biết đến là một phần mềm tích hợp các tính năng trong công việc kiểm tra tính bảo mật của website. Ngoài phiên bản miễn phí (Burp Suite) thì Burp Suite Professional sẽ giúp bạn phân tích website và tự động scan các lỗ hổng bảo mật để có phương án xử lý giúp website của bạn trở...
Back
Top